Kutató munkatársak

 • Bíró Tamás, PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató
 • Rajnavölgyi Éva, PhD, egyetemi tanár
  • Hatalmas előrehaladást tett az emberi dendritikus sejtek differenciációjának és funkciójának vizsgálatáról elsőrangú folyóiratokban közzétett első szerzős publikációinak köszönhetően. Közreműködött a Sejtterápiás Klinikai Központ megalapításában és a dendritikus sejt alapú klinikai kísérlet első periódusában, melyet végbélrákkal küzdő betegeken végeztek.
 • Bácsi Attila, PhD, egyetemi docens
  • Mind in vitro és in vivo rendszerekben szerzett tapasztalatokat, a reaktív oxigén gyökök (ROS) dendritikus és epitél sejt funkciókra gyakorolt hatását tanulmányozza és vizsgálja a gyulladás molekuláris mechanizmusait.
 • Lányi Árpád, PhD, egyetemi docens 
  • Fő kutatási területe a SLAM-családba tartozó receptor fehérjék dendritikus sejtek (DC) funkcióira gyakorolt hatásának vizsgálata illetve annak tisztázása hogyan vesznek részt a SLAM receptorok a DC-k immunogén vagy tolerogén karakterének szabályozásában.  Újabban a tumorok és a tumor-asszociált sztróma interakció immunológiai aspektusaival kezdett foglalkozni. E kutatási témakban számos in vitro rendszer (pl dendritikus sejtekbe történő gén transzfer géncsendesítés DC funkciók vizsgálata) és in vivo tumor modell használata is szerepel. Az egyes gének funkcióját az adott folyamatokban teljes- és szövet-specifikus KO egerek segítségével vizsgálják.
 • Gogolák Péter, tudományos munkatárs
  • A dendritikus sejtek differciálódását és különféle alcsoportjainak a tulajdonságait vizsgálja. Áramlási citometriás vizsgálatait a sejtek karakterizálása mellett, multiplex citokin bead assay segítségével azok citokin termelésének vizsgálatára is felhasználja, valamint ritka sejtpopulációk vizsgálatában és szeparálásában is jártas.
 • Koncz Gábor, tudományos munkatárs
  • Fő kutatási területe az immunrendszer citotoxikus folyamatainak meghatározása, a kialakuló apoptotikus és nem apoptotikus jelpályák vizsgálata, valamint a sejthalál receptorok jelávitelének tanulmányozása.
 • Szabó Attila
  • Fő érdeklődési területe a különféle DC altípusok és alcsoportok gyulladásos és interferon válaszban betöltött szerepének vizsgálata, valamint ezen sejtek lehetséges szerepének kutatása a központi idegrendszer immun-homeosztázisának fenntartásában és különféle patológiáiban.
 • Pázmándi Kitti Linda, tudományos munkatárs
  • A gyulladásos immunválasz során kialakuló oxidatív stress, illetve a gyulladás során keletkező „damage” –asszociált molekuláris mintázatok (DAMP) lehetséges immunmoduláló hatását vizsgálja humán monocita-eredetű, illetve plazmacitoid dendritikus sejteken.
 • Fekete Tünde
  • Kutatási területe a különböző konvencionális DC alpopulációk vírusellenes és gyulladásos reakcióinak vizsgálata, azon belül a mammalian target of rapamycin (mTOR) által szabályozott jelátviteli útvonalak tanulmányozása.

Frissítés dátuma: 2017.11.15.